ผู้นำหมู่บ้าน
 • นายสาโรจน์ พยุหกฤษ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

  บ้านหัวคู

 • นางเยาวดี โคกแก้ว

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒

  บ้านวัดประเดิม

 • นายกิตติศักดิ์ พัฒนเจริญ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

  บ้านวัดหาดทรายแก้ว

 • นายพิชีพ ชนสถาน

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

  บ้านดอนแค

 • นายชัยวัฒน์ ใสสุชล

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

  บ้านบางเป้ง

 • นายธนวรรธน์ ดีรักษา

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

  บ้านหนองหมุก

 • นายสุมิตร สังข์นิมิตร

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗

  บ้านในห้วย

 • นายกฤษฎา ยังโยมร

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘

  บ้านหนองทองคำ

 • นายสุนัย ชั่งสัจจา

  กำนันตำบลตากแดด

  บ้านห้วยผาก