คณะผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)
 • นายจำนงค์ อ้นทอง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

  โทร.063-8095240

 • นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

  โทร.092-7836923

 • นายชัชวาล ฉิมสะอาด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

  โทร.098-3329072

 • นางสาวกุศล สูตรประจันทร

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

  โทร.089-9726862