ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.ตากแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤษภาคม 2567

63