ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
11 กรกฎาคม 2566

1661