ข่าวประชาสัมพันธ์
พมจ.ชุมพร ร่วมกับ อบต.ตากแดด ลงพื้นที่คัดเลือกซ่อมแซมบ้าน ตาม "โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567"
16 พฤศจิกายน 2566

24


พมจ.ชุมพร ร่วมกับ อบต.ตากแดด ลงพื้นที่คัดเลือกซ่อมแซมบ้าน