ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบค่าย ตชด. ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
11 กรกฎาคม 2566

1263