ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจรับพัสดุปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบค่าย ตชด. หมู่ที่ ๙ เชื่อมตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยผาก ตำบลตากแดด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕.๐๐เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
19 มิถุนายน 2566

1251