แหล่งท่องเที่ยว
วัดหนองหมุก (เขาตาแดง) หมู่ 6
1180
30 ตุลาคม 2566