ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตากเเดด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190

โทรศัพท์ : 077-613432 โทรสาร : 077-613432 -14

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@takdad.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.ตากแดด